#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

พระพุทธรูป คือองค์แทน

     สัญลักษณ์ที่เป็นรูปเคารพของชาวพุทธ ก็คือ พระพุทธรูป ซึ่งเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้า; พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาครั้งแรกในโลกประมาณ พ. ศ. ๖๐๐ เศษ, ก่อนจากนั้นยังไม่มีพระพุทธรูป, มีก็เป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบอื่น เช่น ดอกบัว เป็นต้น.

      หลังจากพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน, เวลาล่วงมาจนถึงประมาณ พ. ศ. ๓๐๐, ในช่วงนั้นยังไม่มีการสร้างสัญลักษณ์หรือรูปเปรียบใด ๆ ของพระพุทธองค์; ต่อมาประมาณ พ. ศ. ๓๐๐ เศษ ถึง พ. ศ. ๖๐๐ เศษ, ชาวพุทธในประเทศอินเดียได้สร้างภาพหินสลักเกี่ยวกับพุทธประวัติขึ้นมา, เป็นลักษณะแทนพระพุทธองค์ เช่น...

      เป็นภาพดอกบัว, เป็นภาพหม้อน้ำที่เต็ม, เป็นภาพแท่นว่าง, เป็นภาพรอยพระพุทธบาท ฯลฯ, ภาพเหล่านี้ท่านอาจารย์พุทธทาส ได้จำลองมาประดับไว้รอบ ๆ โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม อ. ไชยา จ. สุราษฏร์ธานี.

      หลังจาก พ. ศ. ๖๐๐ เศษ เป็นต้นมา, จึงมีการทำภาพหินสลักพุทธประวัติเป็นพระพุทธรูปขึ้น, และมีมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน, ซึ่งมีมากมายมหาศาล, จนกลายเป็นว่า พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ถูกสร้างอนุสาวรีย์มากที่สุดในโลก.

      องค์พระพุทธรูป บางครั้งท่านใช้คำว่า พระพุทธเจ้าในความหมายของเด็ก ๆ, ถ้าถามเด็กตัวเล็ก ๆ ว่า พระพุทธเจ้า คือใคร ? อยู่ที่ไหน ?, เขาจะให้คำตอบว่า พระพุทธเจ้าอยู่ที่วัด, มีลักษณะหัวแหลม, หูยาว ก็คือ พระพุทธรูป นั่นเอง.

      การสร้างพระพุทธรูปของแต่ละประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา, ก็มีรูปลักษณะที่แตกต่างกัน; พระพุทธรูปในประเทศจีน หน้าตาก็เหมือนกับคนจีน, ในประเทศญี่ปุ่น หน้าตาก็เหมือนกับคนญี่ปุ่น, ในประเทศอินเดีย หน้าตาก็เหมือนคนอินเดีย, ที่สร้างขึ้นในเมืองไทย หน้าตาก็เหมือนกับคนไทย ฯลฯ.

      ฉะนั้น พระพุทธรูปก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าในความหมายของพระรัตนตรัย, แต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพกราบไหว้, ในฐานะที่เป็นองค์แทนหรือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า. (๑ พ. ย.๖๑)!!!!

No comments yet...

Leave your comment

86441

Character Limit 400