#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ธรรมแท้ต้องหุบปาก#!!!

##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, อยู่ในหมวดที่ ๘, หน้า ๑๒๒; จะนำมาเขียนสัก ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      #ประโยคที่ ๑ ""ชินวุย อายุสามสิบปี เกิดในตระกูลโก แห่งเมืองเช็งยาง เดินทางมาจากวัดยุกชวน เพื่อนมัสการพระสังฆนายก; พระสังฆนายกกล่าวว่า สงายผู้คงแก่เรียน ท่านคงต้องลำบากมาก ที่เดินทางมาไกลเช่นนี้ แต่ท่านบอกฉันได้ไหมว่า "อะไรเป็นหลักเบื้องต้น ? ถ้าท่านบอกได้ ท่านก็รู้จักเจ้าของ ลองพูดมาซิ""

      ที่จริงคำตอบ ก็คือ หุบปากเงียบ นิ่งสงบ ไม่พูดอะไร; มีนิทานเซนอีกเรื่องหนึ่ง ความหมายอย่างเดียวกัน ลูกศิษย์ถามอาจารย์ว่า "อาจารย์ครับ! การปฏิบัติธรรมมีอะไรเป็นหลักการแรกครับ?" อาจารย์พูดว่า "ถ้าฉันตอบเธอด้วยคำพูดว่า มีอะไรเป็นหลักการแรก มันก็จะกลายเป็นหลักการที่สองไป"

    ฉะนั้นหลักการแรกจริง ๆ ต้องนิ่ง; สัจธรรม กล่าวคือ จิตเดิมแท้ เป็นภาวะที่อยู่เหนือคำพูด อยู่เหนือการบัญญัติ อยู่เหนือการอุปมา; มาดูคำตอบของชินวุยกัน.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ความไม่ยึดติด เป็นหลักเบื้องต้น การรู้จักเจ้าของ ก็คือ ความตระหนักชัด (ชินวุยตอบ); พระสังฆนายกตำหนิว่า "สามเณรนี้พูดเปล่าเปลือย ไม่มีคุณค่าอะไรเลย""

      ชินวุยแยกตอบว่า "ความไม่ยึดติด เป็นหลักเบื้องต้น, การรู้จักเจ้าของ ก็คือ ความตระหนักชัด" จากคำตอบของชินวุย ทำให้พระสังฆปริณายก (เว่ยหล่าง) กล่าวตำหนิว่า "สามเณรนี้พูดเปล่าเปลือย ไม่มีคุณค่าอะไรเลย" 

      การพูดว่า "ความไม่ยึดติด" เป็นคำกล่าวที่ออกมาจากความคิด ถ้าเกิดความคิด ก็แสดงว่า มีความยึดติดอยู่แล้ว หรือการพูดว่า "ความตระหนักชัด" ก็เช่นกัน เป็นคำที่ออกมาจากความคิด; สัจธรรมแท้ ว่างจากความคิด เมื่อไม่มีความคิด จึงต้องหุบปากเงียบ ดังนั้น ท่านเว่ยหล่างจึงตำหนิ ชินวุย. (๑๒ ม. ค.๖๓)

No comments yet...

Leave your comment

54148

Character Limit 400