#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##โพธิแท้เหนือสิ่งคู่#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๖๖, หน้า ๙๓; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑ "ถาม..ถ้าไม่มีอะไรเลยสักสิ่งเดียวที่มีอยู่ ดังนี้แล้ว เราจะเอ่ยถึงปรากฏการณ์ทั้งหลาย ในฐานะที่มิได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างไรหรือ ?"

      จากคำถามของลูกศิษย์ จะเห็นได้ว่า ผู้เป็นศิษย์ยังยึดติดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า คติทวินิยม คือ ติดอยู่กับความคิดที่เป็นคู่ ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของปุถุชน หมายถึง คนที่ยังหนาอยู่ด้วยอวิชชา ยังถูกครอบงำอยู่ด้วยความคิดปรุงแต่ง

      โดยเฉพาะความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความคิดที่เป็นคู่ ๆ ดังที่ได้กล่าวแล้ว สิ่งคู่ที่เคยนำมาเขียนบ่อย ๆ เช่น ชั่ว- ดี, บาป- บุญ, ทุกข์- สุข, มืด- สว่าง, ดำ- ขาว, หยาบ- ละเอียด, ชัง- รัก, ตื้น- ลึก, นอก- ใน, เป็นต้น; ทีนี้ลองมาดูคำตอบของท่านฮวงโปกัน.

      #ประโยคที่ ๒ ""ตอบ..คำว่า "มิได้มีอยู่" ก็เป็นคำพูดที่ผิดเช่นเดียวกันกับคำตรงข้ามที่ว่า "มีอยู่"; โพธินั้น หมายถึง ความไม่มีแห่ง "ความคิด" ว่า มีอยู่หรือมิได้มีอยู่""

      คำว่า โพธิ หมายถึง สภาวะแห่งความอิสรภาพถึงที่สุด ปราศจากความคิดปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง หรือที่ท่านฮวงโปมักใช้คำว่า "จิตหนึ่ง" นั่นเอง; สภาวะที่เรียกว่า โพธิหรือจิตหนึ่ง เป็นธรรมชาติที่ปราศจากของคู่ทุกชนิด 

      มีภาพปริศนาธรรม, ควายดำกับควายขาวกำลังขวิดต่อสู้กัน ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ บางขณะควายดำเป็นฝ่ายชนะ ควายขาวพ่ายแพ้, บางเวลาควายขาวเป็นฝ่ายชนะ ควายดำพ่ายแพ้; ควายดำ หมายถึง ความคิดปรุงแต่งฝ่ายชั่ว, ควายขาว หมายถึง ความคิดปรุงแต่งฝ่ายดี, โพธิแท้ปราศจากความคิดปรุงแต่งทุกระดับ. (๒๑ ต. ค.๖๓)

No comments yet...

Leave your comment

63046

Character Limit 400