#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

#ไร้รูป;สมบูรณ์แบบ.

      #คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง, "บทนำ" ขอแบ่งออกเป็น ๕ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑ "มีสิ่งหนึ่งไร้รูป แต่สมบูรณ์แบบ"

      สิ่งที่เรียกว่า รูปในที่นี้ มิใช่เฉพาะรูปที่เป็นวัตถุภายนอกอย่างเดียว แต่รวมไปถึงความคิดปรุงแต่ง ความรู้สึกปรุงแต่งด้วย ก็คือ สังขตธรรมทุกชนิด ท่านจึงกล่าวในทำนองว่า มีสิ่งสิ่งหนึ่งไร้รูป แต่เป็นธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์แบบ หมายถึง สภาวะที่ปราศจากความปรุงแต่ง (อสังขตะ) ซึ่งมีความสมบูรณ์แบบที่สุด.

      #ประโยคที่ ๒ "มันคงอยู่มาก่อนที่จักรวาลนี้จะเกิดขึ้นเสียอีก"

      จักรวาล ก็คือ สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวง ถ้าหลายระบบสุริยะรวมกัน เรียกว่า กาแล็กซี่ ถ้าหลายๆ กาแล็กซี่ เรียกว่า เอกภพหรือจักรวาล แต่สิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ เกิดขึ้นมาภายหลัง ธรรมชาติที่มีมาก่อนสิ่งเหล่านี้ ก็คือ สภาวะที่มีความสมบูรณ์แบบนั่นเอง.

      #ประโยคที่ ๓ "มันสงบเย็น ว่าง วิเวก สถาพร ต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุด ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์"

      สภาวะที่ปราศจากความปรุงแต่ง (อสังขตะ) มีความสงบอย่างแท้จริง ว่างจากกิเลสโดยสิ้นเชิง มีความสงัด (วิเวก) เงียบ ไร้เสียงแห่งความคิดปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง ยั่งยืน มั่นคง ไม่แปรเปลี่ยน เรียกว่า สถาพร เป็นอมตะนิรันดร.

      #ประโยคที่ ๔ "มันเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดจักรวาลนี้ เนื่องจากไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดี ข้าจะเรียกมันว่า "เต๋า" ก็แล้วกัน"

      สภาวะที่ปราศจากความปรุงแต่ง เป็นธรรมชาติที่ไร้ชื่อมาก่อน เป็นสิ่งที่มิใช่รูปและมิใช่นาม อยู่เหนือคำพูดของมนุษย์ อยู่เหนือการบัญญัติด้วยเหตุผล ท่านขอเรียกว่า เต๋าไปก่อน แต่เต๋าที่แท้จริงพูดไม่ได้ ที่พูดได้มิใช่เต๋า.

      #ประโยคที่ ๕ "มันไหลผ่านทุกสรรพสิ่ง จากข้างในทะลุข้างนอก แล้วไหลกลับไปสู่ต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งนั้น"

      ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า สภาวะของเต๋า ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ปราศจากความปรุงแต่ง มิได้แบ่งแยกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ปรุงแต่ง มี่ความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน ปรากฏการณ์ทั้งมวลถูกชะโลมอาบรดไปด้วยพลังแห่งเต๋า.

No comments yet...

Leave your comment

45397

Character Limit 400