#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

#ปัญญาญาณที่ล้ำลึก.
0
0
14 Sep 2023

      #คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง (บทที่ ๑๕ ) จะขอแบ่งออกเป็น ๗ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑ "ผู้รู้แต่โบราณลึกซื้งละเอียดอ่อน มีปัญญาญาณสุดหยั่งคะเน สุดบรรยายได้"

      ผู้รู้ท...

#ไร้รูป ไร้นาม.
0
0
05 Sep 2023

      #คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง (บทที่ ๑๔) จะขอแบ่งออกเป็น ๗ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑ "มองก็ไม่เห็น ฟังก็ไม่ได้ยิน"

      ที่ว่า มองก็ไม่เห็น หมายถึง ไม่เห็นสิ่งปรุงแต่ง...

#ผู้ควรดูแลสรรพสิ่ง.
0
0
25 Aug 2023

      #คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง (บทที่ ๑๓) จะแบ่งออกเป็น ๙ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑ "ความสำเร็จอันตรายเท่ากับความล้มเหลว หมายความว่าอย่างไร"

      คนส่วนมากจะมองว่า ความ...

#ใจกว้างดั่งท้องฟ้า.
0
0
10 Aug 2023

      #คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง (บทที่ ๑๒) จะแบ่งออกเป็น ๖ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑ "สีเจิดจ้าทำให้ตาพร่า"

      สีหรือแสง เรียกว่า รูป ซึ่งเป็นอายตนะภายนอก, สิ่งที่เรียก...

#ประโยชน์ของที่ว่าง.
0
0
11 Jul 2023

      #คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง (บทที่ ๑๑) จะแบ่งออกเป็น ๔ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑"ประกอบซี่เข้ากับวงล้อ แต่เป็นเพราะรูว่างตรงกลาง ทำให้เกวียนเดินหน้าไปได้"

      สมัยโบรา...

#ความจริงหนึ่งเดียว.
0
0
29 Jun 2023

      #คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง (บทที่ ๑๐) จะแบ่งออกเป็น ๘ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑ "กล่อมจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน ให้เป็นหนึ่งเดียวกับเต๋า...ได้ไหม"

      ฟุ้งซ่าน ก็คือ ความคิด...

#ความพอดี.
0
0
21 Jun 2023

      คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง (บทที่ ๙) จะแบ่งออกเป็น ๕ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑ "ถ้าเติม (น้ำใส่) ถ้วยจนปริ่ม มันก็จะหก"

      ท่านมีความประสงค์จะชี้ให้เห็นประโยชน์ของค...

#ความดีสูงสุด.
0
0
15 Jun 2023

      คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง (บทที่ ๘) จะแบ่งออกเป็น ๗ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑ "ความดีสูงสุดเหมือนน้ำ หล่อเลี้ยงทุกสิ่งโดยไม่พยายามทำ"

      ความดีมีอยู่ ๒ ความหมาย คื...

#เต๋าเป็นนิรันดร์.
0
0
08 Jun 2023

      #คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง (บทที่ ๗) จะแบ่งออกเป็น ๕ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑ "เต๋าไม่มีที่สิ้นสุด เป็นนิรันดร"

      เต๋า ก็คือ ความว่าง ธรรมชาติแห่งเต๋านั้น ว่างชน...

#แม่ผู้ยิ่งใหญ่.
0
0
24 May 2023

      #คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง (บทที่ ๖) จะแบ่งออกเป็น ๔ ประโยค ดังนี้:-

      #ประโยคที่ ๑ "เรียกเต๋าว่า แม่ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้"

      หน้าที่ของผู้เป็นแม่มีอยู่หลายๆ อย่าง ที่สำคัญ...

Total: 263 / Current Page: 1 of 27