#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

ดอกไม้จัดคน

ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (2)
Created: 22 Sep 2018

ภาพปริศนาธรรม :  ดอกไม้จัดคน

ภาพนี้เรียกว่าภาพ ดอกไม้จัดคน มีความหมายลึกอยู่ไม่น้อย คือ แต่ละคนคิดว่าตัวเองจัดอะไรได้ตามที่ตัวต้องการ ในสิ่งที่ตัวต้องการ แล้วก็พอใจว่าจัดได้ จัดได้ ที่จริงนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้น เมื่อบุคคลคิดว่าจัดการกับสิ่งใด แต่ในภายในนั้น กิเลสมันจัดการกับบุคคลนั้น ให้คิดอย่างนั้น ให้ต้องการอย่างนั้น ให้ทำอย่างนั้น กิเลส ทำให้คิดไปว่า "กู" หรือ "ตัวกู" เป็นผู้จัดการ จัดการนั้นจัดการนี้ ทุกสิ่งทุกอย่าง เราทำได้ตามใจเรา แต่ที่แท้นั้นเป็นการบงการจากกิเลส เป็นการบังคับบัญชาของกิเลส มีกิเลสบังคับอยู่รอบด้าน  


ผู้รู้ จัดการกับทุกเรื่องด้วยสติปัญญา คนโง่ก็จัดการทุกเรื่องด้วยอำนาจของกิเลส ลองเปรียบเทียบดูว่า คนหนึ่งจัดไปตามอำนาจของกิเลส คนหนึ่งจัดไปตามอำนาจของปัญญา แล้วผลที่ได้รับนั้นจะต่างกันอย่างไร จะต่างกันกี่มากน้อย แล้วเราควรจะพอใจชนิดไหน


รูปภาพนี้เป็นการล้ออย่างยิ่ง เป็นคนจำนวนหนึ่งถูกมัดไว้ด้วยเชือก ในลักษณะเดียวกับที่ว่า คนเอาดอกไม้มามาก ๆ แล้วก็มัดไว้ด้วยด้ายหรือด้วยเครื่องมัด คนก็คิดว่า เราจัดดอกไม้ เป็นคนธรรมดาสามัญ ก็คิดว่าเราจัดดอกไม้ตามความต้องการของเรา


แต่ถ้ามีปัญญาลึกซึ้งก็จะรู้สึกว่า อ้าว กิเลสตัณหาต่างหากที่บังคับเราให้จัดดอกไม้อย่างนี้ เราจึงเหมือนกับว่า ถูกดอกไม้ที่มีความงามนั่นแหละนำให้เกิดกิเลสตัณหา และจัดมันอย่างนั้นอย่างนี้ ไอ้ที่เราจัดดอกไม้นั้นมันมีความหมายน้อยเกินไป ส่วนที่กิเลสมันจัดหัวใจของเรานั้นมันมากนัก


ขอให้สังเกตดูให้ดี ๆ บรรดาคนที่คิดว่าเราจัดดอกไม้ จะได้รู้เสียบ้างว่า เราถูกดอกไม้นั่นแหล่ะที่จัดเอา กิเลสที่ปรุงมาจากความงามของดอกไม้นั่นแหละ มันจัดหัวใจของคนที่นั่งจัดดอกไม้อยู่ตลอดเวลา...

No comments yet...

Leave your comment

48142

Character Limit 400