#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรม ตักบาตร ทำวัตรเช้า

ธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ฉัตรชัย กิตติญาโณ

เรื่อง ๓ ส. ๑. สะสาง ๒. ส่งเสริม ๓. สดใส

สะสาง คือ การชำระล้างจิต ล้างสิ่งไม่ดี กิเลสทั้งหลาย ให้เหมือนดั่งเราที่ชอบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย จิตใจของเราก็ควรสะสาง ชำระล้างสิ่งหมักหมม ที่ค้างอยู่ในใจลงเสียบ้าง

ส่งเสริม คือ ทำความดีให้ถึงพร้อม

ส่วนสดใส คือ จิตสะอาดปราศจากกิเลส เครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ทั้ง ๓ ส. ล้วนเป็นสิ่งที่พุทธบริษัททั้งหลายควรปฏิบัติ.

No comments yet...

Leave your comment

38708

Character Limit 400