#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา

ธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ฉัตรชัย กิตติญาโณ

อุปกิเลส คือ สิ่งที่แปลกปลอมหรืออาคันตุกะที่จรเข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมอง อุปปะ แปลว่าเข้าไป หรือเข้ามาใกล้(ยึดครอง) กิเลส คือ สิ่งสกปรก เครื่องเศร้าหมองที่ครอบงำจิตใจด้วยความปรุงแต่ง

การมีสติ รู้ทัน คือ ความรู้สึกตัว ให้มีปัญญาคุ้มครองจิตรักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ไม่หลงซัดส่ายไปกับอารมณ์ต่างๆ การปฏิบัติธรรมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยการคิด การฟังหรือแค่การอ่าน แต่คือการปฏิบัติระลึกรู้ด้วยการมีสติหรือฝึกภาวนารักษาจิตให้เป็นปกติอย่างเข้าใจด้วยปัญญา

No comments yet...

Leave your comment

92243

Character Limit 400