คลังภาพ

ภาพถ่ายต่างๆของวัดป่าสุญญตา

อบรมอานาปานสติเดือนกันยายน ๒๕๖๑

อบรมอานาปานสติ
องค์พระประธานภายในศาลาเรือ
1 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
สถานที่อันสงบ ย่อมทำให้การฝึกสมาธิมีความก้าวหน้า
1 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
พระอาจารย์สุรกาจ นำผู้เข้าอบรมนั่งสมาธิภาวนา
1 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
สนทนาธรรมกับพระอาจารย์สุรกาจ
1 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
1 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
เดินจงกรมเพื่อเตรียม ร่างกายและจิตใจ ให้พร้อมสำหรับการนั่งสมาธิ
0 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
ยืดเส้น ยืดสายนิดหน่อย......(^_^)
0 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
0 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
0 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
การฝึกจิต ทำได้แม้ในขณะทำงาน
0 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
สงบ เย็น เป็นสุข
0 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
0 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
ทำงานด้วยจิตว่าง
0 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
เมื่อจิตเป็นสมาธิ เราจะพบกับความสงบ เย็น
0 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
จิตที่เป็นสมาธิ ย่อมก่อให้เกิดปัญญา
0 ไม่ชอบ
อบรมอานาปานสติ
เมื่อจิตเป็นสมาธิ เราจะพบกับความสงบ เย็น
0 ไม่ชอบ