ข้อมูลการติดต่อวัดป่าสุญญตา

300 หมู่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(+66) 084 323 7377 

admin@watpasunyata.com
www.watpasunyata.com

จันทร์ - อาทิตย์ : 8.30 - 17.00 น.

16215