ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา

พระอธิการคัมภีรญาณ อภิปุญโญ

- เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ -

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ–ฉายา : พระอธิการคัมภีรญาณ อภิปุญโญ (วิพลชัย)
เกิดเมื่อ : วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
บ้านเกิด : บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๔ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
อุปสมบท : เมื่ออายุ ๒๓ ปี ณ วัดชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
  อยู่จำพรรษากับอุปัชฌาย์อาจารย์ ๕ พรรษา
วิทยฐานะทางโลก : มัธยมศึกษาปีที่ ๖
วิทยะฐานะทางธรรม : นักธรรมเอก
พรรษา ๖ – ๒๖ : จำพรรษาที่วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
พรรษา ๒๗ – ปัจจุบัน : จำพรรษาที่วัดป่าสุญญตา ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์