มาวัดป่าสุญญตาแล้ว ได้อะไร?

จังหวะชีวิตที่ช้าลง

เปลี่ยนจากวิถีชีวิตที่วุ่นวาย เร่งรีบ แบบคนเมือง มาสู่ความเรียบง่าย ไม่เร่งรีบ ทุกอย่างดำเนินไปอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น ได้พิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีสติมากขึ้น.

ความสงบ เงียบ

วัดป่าสุญญตา เป็นสถานที่เงียบสงบ สะอาด ประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยเป็นจำนวนมาก ทำให้รู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย ใกล้ชิดธรรมชาติ.

ทำวัตร-สวดมนต์

ที่วัดป่าสุญญตา เรามีกิจวัตรประจำทุกวัน คือการทำวัตรเช้าเวลา ๔.๓๐ น. และทำวัตรเย็นเวลา ๑๘.๓๐ น. ถือเป็นการทำจิตให้ผ่องใสก่อนเริ่มกิจวัตรในวันใหม่ และสำรวมจิตใจให้สงบก่อนเข้านอน.

ศึกษาธรรมะ

ห้องสมุดของวัดป่าสุญญตา ได้ทำการรวบรวมหนังสือหายาก หลักธรรม ไว้ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้แก่ผู้สนใจอยู่เป็นประจำ.

เพลินธรรมนำชม

กิจกรรมการเดินจงกรมยามเช้า เวลา ๖.๓๐-๗.๓๐ น. ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เดินจงกรมไปรอบๆบริเวณวัด แวะชมปริศนาธรรมและหลักธรรมที่น่าสนใจตามจุดต่างๆของวัด.

ฝึกฝนอานาปานสติภาวนา

วัดป่าสุญญตา ยึดหลักการฝึกสมาธิตามระบบอานาปานสติ เป็นการฝึกให้มีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มง่ายๆจากการระลึกรู้ถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออก การฝึกสมาธิจะช่วยยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสมาธิและปัญญาตามมา ยังผลให้ผู้ฝึกมีสติและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท.

ผู้มาเยือนบอกเล่าความประทับใจ

- ความประทับใจที่มีต่อวัดป่าสุญญตา จากคำบอกเล่าของผู้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัส -