#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง ผู้ใดไม่เคยถูกริษยา ผู้นั้นเป็นชนชั้นธรรมดา”

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 06 Feb 2020

เรื่อง.  ผู้ใดไม่เคยถูกริษยา ผู้นั้นเป็นชนชั้นธรรมดา

คำว่าริษยาในบาลี เรียกว่าอิสฺสาหรืออิจฉาหมายถึง ลักษณะที่ไม่ต้องการเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตนเอง

ในชีวิตเรานั้น เราจะพบความอิจฉาเกิดขึ้นในจิตใจตลอดเวลา หากเราพิจารณา และสังเกตใจเราในเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนเราจะเห็นว่า ความอิจฉานี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่วัยเด็ก วันทำงาน วัยเกษียณ หรือเราอาจจะอิจฉาคนตายก็เป็นได้ เป็นต้น

หากมาทบทวนพิจารณากันว่าในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับความอิจฉาริษยาได้อย่างไรบ้าง ซึ่งอาจมอง ใน  . มุมมองได้แก่

.เราไปริษยาผู้อื่น เช่น ริษยาคนที่มีฐานะมั่นคง เรื่องของคนมีทรัพย์สินมากมาย หรือริษยาคนที่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่เติบโตกว่าเรา ซึ่งถือเป็นปรกติของคนทั่วไป, เหตุที่ทำให้เราริษยาคนอื่นนั้น เกิดจากการเปรียบเทียบ ซึ่งจิตใจเราจะเกิดความรู้สึกว่ามีสิ่งที่ดีกว่า และด้อยกว่าเสมอ และเมื่อเราเริ่มเปรียบเทียบ เราจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ความอิจฉาจะเข้ามาหาคุณทันที เพราะจะเกิดภาวะที่เรียกว่าทวินิยมหรือ การยินดีในของคู่ เช่น หากการมาทำบุญวันนี้เป็นสีขาว แล้วไม่มาทำบุญเป็นสีดำ นั้นถูกจริงหรือ??? ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องระหว่างบุคคลเป็นหลัก จึงเป็นต้นเหตุของการเกิดความริษยา

.ผู้อื่นมาริษยาเรา เช่นหากเรามีครอบครัวที่มีความสุข คนรักของเราซื่อสัตย์ต่อกันและกัน ท่านทั้งหลายจงภูมิใจเถิดที่มีคนอิจฉาริษยาเรา เพราะเรามิใช่คนธรรมดาตามภาษิตข้างต้นผู้ใดไม่เคยถูกริษยา ผู้นั้นเป็นชนชั้นธรรมดาเรามีดีอยู่ในตัว เพียงแต่เรารักษาสิ่งที่ดีงามนั้น และเพิ่มกำลัง, เพิ่มปริมาณมากขึ้นได้เท่าไร, ได้ยาวนานเท่าใด

. นั่งดูผู้อื่นริษยากัน ซึ่งอาจเรียกว่าไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น การปกครองคนหมู่มาก ซึ่งผู้นำต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบกันและกัน ได้แก่ หากมีการนำเรื่องมาแจ้งหากเห็นคนทำดีกว่า หรือทำการที่ผิดต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นต้น ดังนั้นจึงเกิดสถานะภาพคนกลางเพื่อการพิจารณาไกล่เกลี่ยให้เกิดการปรองดองขึ้นมาซึ่งในฐานะคนกลาง ที่เป็นตำแหน่งที่ลำบาก เพราะท่านต้องทำให้คนใดคนหนึ่งเสียผลประโยชน์ ดังนั้นคนกลางหรือผู้ตัดสิน ต้องมีความลำบากใจ จึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ

เมื่อเร็วนี้ มีข่าว การฆาตกรรมระหว่างครอบครัว โดยพี่ชาย ยิง น้องชายสองคนเสียชีวิต เหตุเกิดเพราะพี่อิจฉาน้องที่ได้รับสิ่งดีๆ มากกว่าตนเสมอมา จนทำให้เกิดการสะสม ความริษยา จึงเกิดการฆาตกรรมนี้ขึ้น  แล้วในมุมมองของผู้เป็นพ่อแม่ จะรู้สึกอย่างไร?

ดังนั้น หากเราเก็บสะสมความอิจฉาริษยาอยู่ในใจตนแล้ว หากเรามองว่าเป็นเรื่องนิดหน่อย ระวังให้ดี มันจะสะสมพอกพูนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อผ่านไป เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วว่าความริษยานี้ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราท่านทั้งหลายพึงพิจารณาด้วยปัญญา โดยไม่คิดเปรียบเทียบด้วยการสร้างมานะทิฏฐิให้เกิดขึ้นในใจตน แล้วน้อมรับด้วยการยอมรับความเป็นจริงนั้น ด้วยสติเพื่อขจัดกิเลสไม่ให้กิเลสเติบโต หรือทำให้กิเลสขาดอาหารจนไม่สามารถอยู่ในใจเราได้อีกต่อไป.

เรียบเรียงธรรมบรรยายโดย ลลิต. มณีธรรม.

No comments yet...

Leave your comment

88655

Character Limit 400