#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##จิตเปรียบดั่งวานร?.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๓, หน้า ๑๑๓; ขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ฉิ่ง หมิง พูดว่า มีคนจำนวนหนึ่ง ที่มีจิตเหมือนจิตของวานร ซึ่งเป็นพวกที่สอนได้ยากนัก เป็นพวกที่ต้องการข้อบัญญัติและคำสอนทุกชนิด ที่จะเอาไปใช้บีบบังคับจิตของตนให้ยอมจำนนเท่านั้นเอง""

      ฉิ่ง หมิง เป็นชื่อของอุบาสกผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่เห็นแจ้งต่อจิตหนึ่งอย่างชัดเจนแล้ว เขาได้กล่าวถึงคนพวกหนึ่ง ที่มีความเห็นว่า ธรรมชาติของจิตเหมือนกับวานร (ลิง) คือ อยู่ไม่นิ่ง ชอบคิด ชอบปรุงแต่ง ชอบฟุ้งซ่านไปเรื่อย เป็นสภาวะที่ควบคุมได้ยาก บังคับได้ยาก 

      ฉะนั้น ต้องหาความรู้ที่เป็นปริยัติ เพื่อใช้ในการบังคับควบคุม แต่ผลสุดท้ายก็ล้มเหลว เพราะว่า ความรู้ที่เป็นปริยัติ ก็คือ ความคิดอย่างหนึ่งเหมือนกัน; ท่านฮวงโปได้อธิบายต่อไปว่า...

      ##ประโยคที่ ๒ ""ดังนั้น เมื่อความคิดเกิดขึ้น ธรรมะต่าง ๆ ที่เขาศึกษาอัดเข้าไว้ทุกชนิดก็ตามมา แต่แล้วมันก็สูญสิ้นไป เพราะการหยุดลงของความคิดนั่นเอง""

      ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า ในขณะที่ความคิด (ปรุงแต่ง) เริ่มเกิดขึ้น ความรู้ที่เป็นปริยัติ หรือที่เรียกว่า จินตามยปัญญา (รู้คิด) ก็เกิดขึ้นตามมา ครั้นความคิดเริ่มแรกดับลง ความรู้เกี่ยวกับปริยัติต่าง ๆ ก็ทยอยดับลงเช่นกัน

      ดังนั้น ต้องมองเห็นโทษภัยของความรู้ที่เป็นปริยัติหรือทฤษฎี และจงมองเห็นคุณประโยชน์ของความรู้แจ้งเห็นจริง สภาวะของจิตหนึ่ง จะประจักษ์ออกมาได้ ต้องอาศัยความรู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้น. (๒๖ ส. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

96987

Character Limit 400