#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

“ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรม”
0
0
08 Apr 2019

ผู้มีธรรมะ หมายถึง สภาพที่สูงศักดิ์ไว้พร้อมด้วยฝ่ายกุศลธรรมโดยมุ่งเน้น...

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์
0
0
31 Oct 2018

กิจฺโฉ มนุสฺสปฺปฏิลาโภ, กิจฺฉํ มจฺจานชีวิตํ, กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ, กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโทติ. แปลว่าการได้เป็นมนุษย์นั้นยาก การได้มีชีวิตอยู่วันหนึ่งเป็นของหาได้ยาก การได้ฟังธรรมการปฏิบัติ ฟังเรื...

๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
0
1
30 Sep 2018

"อโรคยา ปรมาลาภา" ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง (นิพพานัง ปรมัง สุขัง) ปรมะ แปลว่า ประเสริฐอย่างยิ่ง ลาภ...

๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
0
0
29 Aug 2018

วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
ธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์สุชาติ ปัญญาทีโป

เรื่อง อะไรหนอ?

~ อะไรหนอยังเป็นเหตุปัจจัยให้คนเกิด ตัณหา ยังคนให้เกิด คนเกิดมาอาศัยตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้...

Total: 4 / Current Page: 1 of 1