#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

บทความล่าสุด

##ความรู้ที่แท้จริง.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๘, หน้า ๑๑๔; ข้อความมีดังนี้ :-

      ""ถ้าเว้นความเข้...

Monday 13 September 2021 21:50 Continue Reading
##ขบวนการแห่งความคิด.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๗, หน้า ๑๑๔; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Monday 06 September 2021 17:40 Continue Reading
##ว่างจาก "ผู้" ไม่ยึด.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๖, หน้า ๑๑๓; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Saturday 04 September 2021 06:58 Continue Reading
##โซ่แห่งสังสารวัฏฏ์.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๕, หน้า ๑๑๓; ข้อความมีดังนี้ :-

      ""ถ้าพวกเธอจะเพี...

Wednesday 01 September 2021 17:43 Continue Reading
##ธรรมะมายา?#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๔, หน้า ๑๑๓; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Friday 27 August 2021 22:13 Continue Reading
##จิตเปรียบดั่งวานร?.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๓, หน้า ๑๑๓; ขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

     ...

Thursday 26 August 2021 06:33 Continue Reading
##วงล้อแห่งวัฏฏะ#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๒, หน้า ๑๑๓; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Sunday 22 August 2021 17:46 Continue Reading
##ทางแห่งพระพุทธเจ้า.

      #คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๑, หน้า ๑๑๒- ๑๑๓; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

 ...

Tuesday 17 August 2021 07:22 Continue Reading
##เห็นด้วยปัญญาญาณ.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๑๐, หน้า ๑๑๒; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Saturday 14 August 2021 17:38 Continue Reading
##เหนืออายตนะ#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๐๙, หน้า ๑๑๒; จะขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

 ...

Wednesday 11 August 2021 17:51 Continue Reading
Total: 347 / Current Page: 6 of 35