#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

บทความล่าสุด

##สัจจะของเซน#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๘, หน้า ๑๑๙; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

 ...

Thursday 13 January 2022 22:37 Continue Reading
##ความไม่ข้องติด.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๗, หน้า ๑๑๙; ข้อความมีดังนี้ :-

      ""แม้คนพวกอื่นอ...

Sunday 09 January 2022 17:36 Continue Reading
##อาณาจักรแห่งพุทธะ.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๖, หน้า ๑๑๘; ขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Tuesday 21 December 2021 10:39 Continue Reading
##สว่างที่เหนือสว่าง.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๕, หน้า ๑๑๘; ขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Thursday 02 December 2021 22:21 Continue Reading
##ทำหน้าที่ด้วยจิตว่าง.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๔, หน้า ๑๑๘; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Friday 26 November 2021 17:18 Continue Reading
##จิตหนึ่ง คือแก่นธรรม.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๓, หน้า ๑๑๘; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Wednesday 24 November 2021 22:20 Continue Reading
##พุทธวจนะมิใช่สัจจะแท้.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๒, หน้า ๑๑๗; จะขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

 ...

Thursday 11 November 2021 22:12 Continue Reading
##พุทธะอยู่เหนือความบริสุทธิ์.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๑, หน้า ๑๑๗; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

 ...

Monday 08 November 2021 22:14 Continue Reading
##กระทำด้วยสติปัญญา.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๓๐, หน้า ๑๑๗; ขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

     ...

Tuesday 02 November 2021 17:14 Continue Reading
##การเกิดใหม่ คืออะไร?.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๒๙, หน้า ๑๑๖; ขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

     ...

Tuesday 26 October 2021 17:25 Continue Reading
Total: 347 / Current Page: 4 of 35