#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

บทความล่าสุด

##จิตใหม่- จิตเดิม#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๐๘, หน้า ๑๑๒; จะขอแบ่งออกเป็น ๕ ประโยค ดังนี้ :-

 ...

Monday 09 August 2021 17:08 Continue Reading
##ไม่มีวิธีเพื่อบรรลุ.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๐๗, หน้า ๑๑๑; ขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

     ...

Friday 06 August 2021 17:38 Continue Reading
##พุทธะมีอยู่แล้ว#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๐๖, หน้า ๑๑๑; จะขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

 ...

Saturday 31 July 2021 17:42 Continue Reading
##จิตที่เป็นอมตะ#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๐๕, หน้า ๑๑๑; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Tuesday 27 July 2021 17:29 Continue Reading
##ทั้งสสารและพลังงานไร้ตัวตน.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๐๓- ๓๐๔, หน้า ๑๑๐; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

...

Thursday 22 July 2021 17:24 Continue Reading
##จิตเพิกเฉย#!!

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, หมวดที่ ๑๐, หน้า ๑๔๖; ในบทนี้เป็นบทสุดท้าย จะแบ่งออกเป็น ๕ ปร...

Monday 19 July 2021 11:12 Continue Reading
##ข้ามพ้นโลก#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๐๒, หน้า ๑๑๐; ขอแบ่งออกเป็น ๔ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Thursday 15 July 2021 16:41 Continue Reading
##ตื่นรู้ เบิกบาน.

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, หมวดที่ ๑๐, หน้า ๑๔๖; จะนำมาเขียนสัก ๔ ประโยค ดังนี้ :-

<...
Tuesday 13 July 2021 17:40 Continue Reading
##ความเห็นแจ้ง รู้จริง.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๓๐๑, หน้า ๑๐๙; ขอแบ่งออกเป็น ๔ ประโยค ดังนี้ :-

   ...

Saturday 10 July 2021 17:59 Continue Reading
##ความทุกข์ คือภัยแท้.

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, หมวดที่ ๑๐, หน้า ๑๔๕- ๑๔๖; จะนำมาเขียนสัก ๒ ประโยค ดังนี้ :-

Wednesday 07 July 2021 17:21 Continue Reading
Total: 347 / Current Page: 7 of 35