#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง. ความสำคัญวันมาฆบูชา
0
0
29 Feb 2020

เรื่อง. ความสำคัญวันมาฆบูชา

<...

เรื่อง เรามาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทกันเถิด
0
0
30 Jan 2020

เรื่อง เรามาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทกันเถิด

เรื่อง เราชาวพุทธพึงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิด. (ตอนที่ ๒ “ตน” โดยปรมัตถ์)
0
0
18 Jan 2020

เรื่อง เราชาวพุทธพึงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิด

เรื่อง เราชาวพุทธพึงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิด. (ตอนที่ ๑ “ตน” โดยสมมติ)
0
0
16 Jan 2020

เรื่อง เราชาวพุทธพึงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิด

เรื่อง เทศกาลปีใหม่นี้ เราชาวพุทธมารู้จักพระรัตนตรัยให้ถ่องแท้เถิด
0
0
03 Jan 2020

เรื่อง เทศกาลปีใหม่นี้

นิพพานัง ปรมัง สุขัง
0
3
28 Dec 2019

เรียบเรียงธรรมเทศนาทำวัตรเช้าวันพระ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
แสดงธรรมบรรยายโดยพระอธิการคัมภีรญาณ อภิปุญโญ เจ้าอาวาส

เรื่อง. “นิพพานัง ปรมัง สุขัง”. “พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง”.

...

สมฺมาทิฏฺฐิสมาทานา สพฺพทุกฺขา อปจฺจคา
0
0
28 Dec 2019

เรียบเรียงธรรมเทศนาทำวัตรเช้าวันพระ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

แสดงธรรมบรรยายโดยพระอธิการคัมภีรญาณ อภิปุญโญ

เรื่อง. “สมฺมาทิฏฺฐิสมาทานา สพฺพทุกฺขา อปจฺจคา”.
(บุคคลจะพ้นจากปวงทุกข...

เรื่อง ความดี ที่ถูกต้องควรทำเช่นใด?
0
0
26 Dec 2019

เรื่อง ความดี ที่ถูกต้องควรทำเช่นใด

Total: 24 / Current Page: 1 of 3